top of page
חוברת ריבוע בודד.jpg
מסגרת על שולחן 03.jpg
ספר ריבוע 03.jpg
62456182_1709474632488334_43257932254711
מחזיק תכנית מכירה.jpg

חברת בנייה המדורגת בין ה-15 הראשונות בישראל הבונה מירוחם ועד עכו עם עשרות פרוייקטים בעיר חיפה וסביבתה. בנוסף ליזמות היא גם חברה מבצעת.

משרדינו מלווה את הפרויקטים השונים של החברה, החל ממודעות לעיתונות ושילוט ועד למיתוג פרויקטים.

shatit logo.jpg
bottom of page