חברת בנייה המדורגת בין ה-15 הראשונות בישראל הבונה מירוחם ועד עכו עם עשרות פרוייקטים בעיר חיפה וסביבתה. בנוסף ליזמות היא גם חברה מבצעת.

משרדינו מלווה את הפרויקטים השונים של החברה, החל ממודעות לעיתונות ושילוט ועד למיתוג פרויקטים.