חברה מובילה בענף הנדל"ן ובתחום ההתחדשות העירונית בפרט, החברה מתמקדת בעיקר במרכז הארץ. 

החברה מתמחה במתן מכלול שירותים מקצועיים ומקיפה את כל תחום הנדל"ן.