ההיכל במרכז העיר מודיעין הולך וגדל משנה לשנה ומביא אליו מבקרים אפילו מפאתי ירושליים.

אנו מעצבים להיכל את חוברת המנויים השנתית

ואת כל המיתוג שנלווה לעונה הספציפית.