top of page
ויתקין5.jpg

חברה בבעלות 3 יזמים צעירים שצברו קילומטראז' מרשים ובונה במספר רב של פרוייקטים מרביתם ברחובות היוקרתיים בכרמל. אחד הפרויקטים הוא "ויתקין 11" שמשרדינו מיתג ועיצב.

מבנים.jpg
ויתקין6.jpg
ויתקין4.jpg
ויתקין1.jpg
ויתקין 7.jpg
ויתקין2.jpg
ויתקין3.jpg
כפולה.jpg
שער.jpg
bottom of page