חברת פינוי בינוי להתחדשות עירונית כיום מהחברות המובילות בישראל שעתידה לשנות את קו החוף בחיפה

logo.jpg
חוברת מקופלת A42.jpg