חברת פינוי בינוי להתחדשות עירונית כיום מהחברות המובילות בישראל שעתידה לשנות את קו החוף בחיפה